logo-wydzial-architekury-pk-bim

Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe
w architekturze i budownictwie

Ramowy program

L.p.
Przedmiot
Semestr
Liczba godz.
Egzamin
wykładów
ćw/lab/sem
ogółem
ECTS
1
Podstawy modelowania BIM
pierwszy
4
16
20
4
2
Zaawansowane modelowanie elementów konstrukcji budowlanych i otoczenia
pierwszy
4
20
24
5
tak
3
Techniki dokumentacji i prezentacji
pierwszy
4
16
20
4
4
Tworzenie rodzin komponentów architektonicznych i konstrukcyjnych
pierwszy
4
20
24
5
5
Modelowanie parametryczne koncepcyjne
drugi
4
20
24
5
tak
6
Przedmioty fakultatywne:
- zaawansowana wizualizacja,
- model analityczny i analiza konstrukcji, model MEP i analizy środowiskowe
- modelownie architektoniczne ArchiCAD
drugi
4
16
20
4
7
Zaawansowane zagadnienia współpracy i wymiany danych
drugi
4
16
20
4
8
Seminarium dyplomowe
drugi
6
6
1
Sumy
drugi
28
130
158
32