logo-wydzial-architekury-pk-bim

Studia Podyplomowe BIM - technologie cyfrowe
w architekturze i budownictwie

Zgłoszenia

Informacje i zgłoszenia elektronicznie na adres: bim@pk.edu.pl
Warunki uczestnictwa w zakładce tutaj.

Dodatkowa grupa zaawansowana:

 • zapraszamy do grupy zaawansowanej, zajęcia w weekendy
 • prosimy o zgłoszenie najpóźniej do 12.07.2017 r.
 • wymagana znajomość programu Revit na poziomie zaawansowanym
 • karta zgłoszeniowa do ściągnięcia poniżej
 • warunkiem utworzenia grupy jest minimum 12 kandydatów

Terminarz:

 • do 31.05.2017 r. przesłanie e-mailem kopii podpisanej karty zgłoszenia
 • do 23.06.2017 r. wysłanie do kandydatów informacji o uruchomieniu studiów wraz z potwierdzeniem przyjęcia
 • do 14.07.2017 r. dostarczenie do Sekretariatu Katedry pok. nr 4, ul. Warszawska 24, Wydział Architektury (osobiście lub pocztą):
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
  • 2 kolorowych fotografii o wymiarach 35 x 45 mm wykonanych zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • w przypadku wniesienia opłaty za studia przez zakład pracy słuchacza także danych niezbędnych do wystawienia faktury t.j. pełnej nazwy, adresu i numeru NIP zakładu pracy
 • do 5.09.2017 r. wpłacenie należności za studia w wysokości 4400,- zł (lub I-szej raty: 2200.- PLN) na konto Politechniki Krakowskiej
 • dane do wpłaty:
  09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
  ul. Warszawska 24 , 31-155 Kraków
  Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem: BIM 3 - "nazwisko i imię studenta"
 • w przypadku wnoszenia opłaty za studia w ratach wpłacenie na w/w konto II-giej raty w wysokości 2200,- zł do końca stycznia 2018
 • wpłacenie na w/w konto kwoty 30,- zł za świadectwo ukończenia studiów w terminie do 31.05.2018 r.

Karta zgłoszenia:

Do pobrania wersja PDF
Do pobrania wersja WORD .DOC

Dokumenty należy przesłać na adres:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
Instytut Projektowania Budowlanego
Katedra Konstrukcji Budowlanych A44, pok. nr 4
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Planowane rozpoczęcie studiów:

październik 2017 r.